Tarifes i gestió dels pagaments.

Weevens ofereix a l’organitzador de l’esdeveniment dues opcions de preu per la gestió de les inscripcions.
La tarifa plana a 2,25%  de l’import de cada inscripció.
I la tarifa per segments:

INSCRIPCIONS TOTALS TARIFA
≤ 50 4,00%
De 51 a 150 3,25%
De 151 a 300 2,50%
De 301 a 450 2,00%
>450 1,75%

Ambdues opcions de pagament s’hi ha d’afegir el 21% d’IVA.
El cost de les despeses bancàries que aniran a càrrec de Weevens.
En el cas que l’organitzador decidís retornar l’import de la inscripció a algun/s participant/s, aquest tindrà un cost de 0,30€ per devolució. Sent l’organitzador o el participant qui ha d’assumir aquest cost.
Els participants podran pagar les seves inscripcions mitjançant targeta de crèdit, targeta de dèbit o PayPal. Per cada inscripció pagada amb PayPal, s’aplicarà un suplement a la tarifa escollida de 2,9%+0,35€.
Els pagaments a l’organitzador es faran quinzenalment i per transferència bancaria, i l’últim, el dia posterior al  tancament de les inscripcions. En aquest últim pagament s’abonarà la liquidació definitiva i s’enviarà la factura del servei de gestió.
A cada transferència es pagarà els diners ingressats per les inscripcions dels participants menys el cost del servei  acordat per la gestió, IVA inclós.
L’organització disposarà d’accés al compte econòmic de l’esdeveniment, on podrà consultar tant el saldo com els pagaments que ha rebut.
Letsvelo SL, (Propietari de la plataforma Weevens), només actua com a recaptador i dipositari temporal dels diners de les inscripcions de l’esdeveniment, quedant exempt de qualsevol responsabilitat en relació a l’organització de l’esdeveniment en qüestió.
En el cas que algun participant solicités factura de la seva inscripció , seria l’organització qui facturaria directament al participant.
Si la participació en l’esdeniment és gratuïta, podràs utilitzar el servei de Weevens sense cost.

Import mínim en modalitat tarifa plana i tarifa per segments de 30 €.