Weevens ofereix a l’organitzador de l’esdeveniment dues opcions de preu  per la gestió de les inscripcions.

La tarifa plana a 2,25%  de l’import de cada inscripció.

I la tarifa per segments:

INSCRIPCIONS TOTALS TARIFA
≤ 50 4,00%
De 51 a 150 3,25%
De 151 a 300 2,50%
De 301 a 450 2,00%
>450 1,75%

 

Ambdues opcions de pagament s’hi ha d’afegir el 21% d’IVA.

El cost de les despeses bancàries aniran a càrrec de Weevens.

En el cas que l’organitzador decidís retornar l’import de la inscripció a algun/s participant/s, aquest tindrà un cost de 0,30€ per devolució. Sent l’organitzador o el participant qui ha d’assumir aquest cost.

Els participants podran pagar les seves inscripcions mitjançant targeta de crèdit, targeta de dèbit o PayPal. Per cada inscripció pagada amb PayPal, s’aplicarà un suplement a la tarifa escollida de 3,4%+0,35€.

Els pagaments a l’organitzador es faran quinzenalment i per transferència bancaria, i l’últim, el dia posterior al  tancament de les inscripcions. En aquest últim pagament s’abonarà la liquidació definitiva i s’enviarà la factura del servei de gestió.

A cada transferència es pagarà els diners ingressats per les inscripcions dels participants menys el cost del servei  acordat per la gestió, IVA inclós.

L’organització podrà personalitzar el formulari d’inscripció i podrà aplicar descomptes als participants que vulgui de l’import que necessiti.

Letsvelo SL, (Propietari de la plataforma Weevens), només actua com a recaptador i intermediari dels diners de les inscripcions de l’esdeveniment, quedant exempt de qualsevol responsabilitat en relació a l’organització de l’esdeveniment en qüestió.

En el cas que algun participant solicités factura de la seva inscripció , seria l’organització qui facturaria directament al participant.

Si la participació en l’esdeniment és gratuïta, podràs utilitzar el servei de Weevens sense cost.